Thứ năm, 27/02/2020 - 08:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Bảo Lộc
  • Năm học 2018 – 2019 là năm học sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (gọi tắt Nghị quyết 29); Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 110-KH/ThU ngày 11/4/2014 của Thành ủy Bảo Lộc, triển khai thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; vừa là năm bản lề, vừa là năm bứt phá để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X;và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

    Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng, toàn ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng GDĐT, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kết quả nổi bật như sau:

  •  

    BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

    NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÈ 2019

  • Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019; Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UNND ngày 27 tháng 8 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng; và các văn bản hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục các bậc học năm học 2018-2019

<a href="/ke-hoach-giao-duc/thi-kiem-tra" title="Thi - Kiểm tra" rel="dofollow">Thi - Kiểm tra</a>
Căn cứ kế hoạch số: 725/KH-PGDĐT ngày 03/11/2016 của Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Tú, về việc tổ chức kì thi học sinh giỏi cấp ...
Thư viện ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 85
Năm 2020 : 220